Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English

Iran / Iraq – Tyrkiet – åbne grænser

Efter midlertidigt at være lukket på baggrund af Covid-19, er grænserne mellem Tyrkiet og Iran og Iraq nu siden den 04.06.2020 blevet genåbnet. Der gælder dog visse restriktioner og krav i forbindelse med godstransport ved ind- og udpassage samt transit gennem...