Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English
MAUT og KAPACITETSTILLÆG

MAUT og KAPACITETSTILLÆG

Pr. 1. juli 2018, blev de tyske hovedveje også en del af MAUT strækningen i Tyskland. Før var der 15.000 km MAUT strækning i Tyskland, og dette er nu udvidet til 40.000 km. Således regulerer vi vores MAUT satser i overensstemmelse hermed pr. 1. september 2018 Mangel...
Ny terminal i Århus – August 2018

Ny terminal i Århus – August 2018

Terminal byggeriet igang   Byggeriet af vor nye terminal i Århus er nu i fuld gang. Jordarbejdet er færdigt for længst, og terminal 2 er færdig for så vidt angår konstruktion og tag. Terminal 1 bliver rejst i denne uge, og kontorbygningen er rejst og taget lagt....
Ny terminal i Århus

Ny terminal i Århus

Efter lang tids forberedelse, er vi nu endelig så langt at vi kan afsløre detaljerne omkring vores nye terminal og kontor i Århus. Vi har købt en grund på Rosbjergvej (der hvor E45 krydser Herning Motorvejen) på 17.000 m2, og her går vi snart i gang med at opføre en...