Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English

Belgien

  • Facts
Hovedstad:
Større byer:

Antwerpen:
Liége:
Styre:
Areal:
Indbyggertal:
Valuta:
Dansk eksport til Belgien(2015):
Dansk import fra Belgien(2015):
Bruxelles
1.100.000 indbyggere

192.000 indbyggere
Monarki
32.545km2
11 millioner
EUR
8,4 milliarder DKK
17,8 milliarder DKK
  • Jumbo’s Belgien
Sammen med Holland, har Belgien altid været et stort marked for Jumbo Transport. Samhandelen er stabil. Daglige transporter til og fra Belgien har været et del af vores produkt siden 1982. Vores ekspertise og erfaring dækker alle transportformer. Vi tilbyder lastbilstransporter, containertransport, luftfragt, ekspres og kurertransporter. Vi er repræsenteret med samarbejdspartnere flere forskellige steder i Belgien.
Brug os som sparringspartner ved Deres næste forsendelse

Copenhagen office

Rikke Bertelsen
Tel.: +45 2988 1527
Mob.: +45 2988 1527
rbe@jumbotransport.dk

Aarhus office

Aleksander Brandt
Tel.: +45 7572 6936
Mob.: +45 4033 4430
abr@jumbotransport.dk

Copenhagen office

Kenneth Petersen
Tel.: +45 3686 8836
Mob.: +45 2530 3836
kpe@jumbotransport.dk