+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk
MAUT

MAUT

Kære Kunder, Som tidligere meddelt, har den tyske regering annonceret en forhøjelse af MAUT-afgifterne pr. 1. december. I lyset af denne udvikling og for at opretholde vores engagement i at levere services af høj kvalitet, vil vi foretage ændringer i vores...
MAUT

MAUT

Den store MAUT stigning i Tyskland er netop vedtaget, og træder i kraft 1 december 2023. Derudover træder 1. del af det såkaldte EU-ETS tillæg (EU’s emissionshandelssystem) i kraft pr. 1. januar 2024 Der er indtil videre ikke klarhed over hvad det vil betyde for...
Prisregulering – Indenrigs

Prisregulering – Indenrigs

I forlængelse af den netop indgåede aftale med arbejdsmarkedets parter på transportområdet, regulerer vi vores priser på indenrigs transporter fra 1. april 2023 med 6,34%, svarende til den timelønsregulering med tillæg af frit valgs ordning der er lavet på...
Færgernes bunker tillæg stiger

Færgernes bunker tillæg stiger

Færgernes bunker tillæg stiger (for transporter til Finland er olietillægget bare på færgedele 53,55%) Administrativt vil vi bibeholde et olietillæg for alle trafikker og inkluderer derfor Færge Bunkeren i vort tillæg Derfor ændrer vi pr. 1. januar 2023 måden hvorpå...