Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English
Prisregulering – Indenrigs

Prisregulering – Indenrigs

I forlængelse af den netop indgåede aftale med arbejdsmarkedets parter på transportområdet, regulerer vi vores priser på indenrigs transporter fra 1. april 2023 med 6,34%, svarende til den timelønsregulering med tillæg af frit valgs ordning der er lavet på...
Færgernes bunker tillæg stiger

Færgernes bunker tillæg stiger

Færgernes bunker tillæg stiger (for transporter til Finland er olietillægget bare på færgedele 53,55%) Administrativt vil vi bibeholde et olietillæg for alle trafikker og inkluderer derfor Færge Bunkeren i vort tillæg Derfor ændrer vi pr. 1. januar 2023 måden hvorpå...
40 års jubilæum

40 års jubilæum

1. september er det 40 års siden Jumbo Transport blev grundlagt. Fra en spæd start i 1982 til 2022 hvor vi har kontorer i 3 lande og ca. 100 medarbejdere. Tak til kunder, leverandører, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere og ansatte for 40 gode...
Energi tillæg 01-April-2022

Energi tillæg 01-April-2022

Energi og opvarmning er en stor del af de driftsomkostninger der er indregnet i vores lagerleje. På grund af energiprisernes himmelflugt, er vi derfor nødsaget til at afregne vore lagerkunder et energitillæg på 10% af lagerlejen pr....