+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk

Færgernes bunker tillæg stiger (for transporter til Finland er olietillægget bare på færgedele 53,55%)

Administrativt vil vi bibeholde et olietillæg for alle trafikker og inkluderer derfor Færge Bunkeren i vort tillæg

Derfor ændrer vi pr. 1. januar 2023 måden hvorpå vi beregner olietillæget således at de afspejler de faktiske forhold