+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk

Forhøjelse af tysk vejafgift (Maut) pr 01.01.2019.

Forbundsregeringen i Berlin har besluttet at forhøje lastbilafgiften »Maut« ved årsskiftet.

Klik her for at se det fulde cirkulære:
PDF