Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English

Forhøjelse af tysk vejafgift (Maut) pr 01.01.2019.

Forbundsregeringen i Berlin har besluttet at forhøje lastbilafgiften »Maut« ved årsskiftet.

Klik her for at se det fulde cirkulære:
PDF