+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk
<div class="fullwidth-header"><h1>Forsikring</h1></div>

Forsikring

Speditions-Assekuranz har stor erfaring indenfor Sø- og Transportforsikring. Vi har dybtgående viden om de danske transportregler og danske virksomheders eksportvilkår. Gennem vores samarbejde med Speditions-Assekuranz kan vi sikre samme høje serviceniveau og retfærdig skadesbehandling overalt i verden.

Hvilke forsikringsbetingelser benyttes ?

Speditions-Assekuranz tilbyder danske og internationalt anerkendte forsikringsbetingelser.
Nye, emballerede handelsvarer forsikres mod enhver beskadigelse eller tab under transport, såkaldte all-risk vilkår.
Brugte eller uemballerede varer forsikres mod ild eller eksplosion eller uheld med transportmidlet.

Hvilke skader dækkes ikke?

  • Forsikredes forsætlige medvirken til forsikringsbegivenheden
  • Varernes egen beskaffenhed
  • Sædvanligt svind
  • Uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning udført af afsender
  • Uegnet eller mangelfuld emballering
  • Forsinkelse, uanset årsag
  • Transportørens insolvens
  • Transportmiddel uegnet for transport, når forsikrede er vidende om dette
  • Atomenergi
  • Krig- og strejkeforsikring kan omfattes efter aftale

Forsikringsbetingelser udleveres ved henvendelse til Speditions-Assekuranz

Stor flexibilitet

Vi tilbyder årspolicer med månedlig præmiebetaling udfra forsendelserne eller årlig præmieregulering udfra omsætningen.
Policen er tilrettet forsikringstagerens individuelle behov, også hvis disse er udover det sædvanlige.

Skadesbehandling

Med kontorer i mere end 100 lande kan Speditions-Assekuranz globale netværk give samme hurtige og retfærdige skadesbehandling i hele verden. Kontakt Speditions-Assekuranz, afdelingen for Sø- og Transportforsikring, for flere oplysninger eller et uforpligtende tilbud på transportforsikring. Tilbud udarbejdes gerne i samarbejde med Jumbo Transport.

Hvorfor forsikre varer under transport ?

Varetransport er altid forbundet med utallige risici, såsom brande, skibsulykker, trafikuheld, eller tyveri. Desværre er det umuligt helt at undgå skader på varer eller bortkomst under transporten. De aftalte leveringsbetingelser afgør, om det er sælger eller køber, der har risikoen for varerne under transport. Incoterms er de mest udbredte og internationalt anerkendte leveringsbetingelser, og flere af disse indeholder direkte krav om, at der skal oprettes transportforsikring.

Købers og sælgers forsikringsrådighed ved de tretten Incoterms:

EXW Ab fabrik FAS Frit skibets langside
FCA* Frit fragtfører FOB Frit ombord
CPT* Fragtfrit CFR Omkostninger og fragt
*Sælger Evt. fortransport Sælger Fortransport
Køber Hovedtransport
DES Ab skib CIF* Omkostninger, forsikring og fragt
DEQ Ab kaj (Fortoldet) CIP* Fragtfrit inkl. forsikring
DAF* Leveret grænse DDU Leveret ufortoldet
DDP Leveret fortoldet
Sælger Hovedtransport *Sælger Forpligtet til at forsikre hovedtransport for køber
Køber Evt. eftertransport
*Sælger
Køber
Til grænse
Hele transporten

Aftalen om leveringsbetingelserne er af stor betydning, da køber og sælger hermed undgår tvivl om, hvem der skal bære et økonomisk tab i tilfælde af skade. Speditions-Assekuranz kan give råd og vejledning om de enkelte leveringsbetingelsers indhold.
Selvom skader under transport oftest forekommer, når varerne er i transportørens varetægt, er det fortsat nødvendigt at oprette en transportforsikring, idet transportøren sjældent yder fuld erstatning for beskadigede eller bortkomne varer.

Transportørens ansvar ved internationale transporter:

TransportmiddelBegrænsningReklamationsfristForældelse

Bil SDR 8,33 pr. kg Synlig: Ved aflevering
Usynlig: 7 dage
1 år
Bane SDR 17,00 pr. kg Synlig: Ved aflevering
Usynlig: 7 dage
1 år
Fly SDR 17,00 pr. kg 14 dage 2 år
Skib SDR 667,00 pr. kollo
SDR 2,00 pr. kg
Synlig: Ved aflevering
Usynlig: 3 dage
1 år

1 SDR = ca 9 DKK

Den bedste økonomiske sikring og den mindst administrative ulejlighed opnås udelukkende ved at oprette en transportforsikring.
Kontakt Speditions-Assekuranz for flere oplysninger. Vi vejleder gerne om transportforsikring, og vi hjælper vareejerne med at undgå de mange komplicerede forhold ved internationale transporter. Vejledningen kan ske i samarbejde med Jumbo Transport.