Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English

Frankrig

  • Facts
Hovedstad:
Største byer:

Marseille:
Lyon:
Toulouse:
Areal:
Indbyggertal:
Dansk eksport til Frankrig (2015):
Dansk import fra Frankrig (2015):
Paris
2.200.000 indbyggere

800.000 indbyggere
500.000 indbyggere
450.000 indbyggere
674.843km2
66 millioner
19 millarder Dkk
17 millarder Dkk
  • Jumbo’s Frankrig
Vi betjener Frankrig, enten med en direkte service eller via en af de mange samarbejdspartner HUBS der distribuerer i Frankrig. Jumbo Transport’s medarbejdere har mange års erfaring med transporter til og fra Frankrig og dækker alle transportformer.
Vi er repræsenteret med samarbejdspartnere i alle større byer i Frankrig

Brug os som sparringspartner ved Deres næste forsendelse!

Aarhus office

Aleksander Brandt
Tel.: +45 7572 6936
Mob.: +45 4033 4430
abr@jumbotransport.dk