Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English

Holland

  • Facts
Hovedstad:

Større byer:
Rotterdam:
Haag:
Utrecht:
Areal:
Indbyggertal:
Valuta:
Dansk export til Holland 2015:
Dansk import fra Holland 2015:
Amsterdam
800.000 indbyggere

600.000 indbyggere
500.000 indbyggere
320.000 indbyggere
41.540km2
17 millioner
EUR
24,8 millarder Dkk
46 millarder Dkk
  • Jumbo’s Holland
Samhandelen mellem Danmark og Holland har altid været stor og stabil. Ikke kun transport af varer, men også transitvarer til og fra havnene har stor betydning. For Jumbo Transport har Hollands transporterne altid tegnet sig for en stor det af vores omsætning. Daglige transporter til og fra Holland har været en del af vores produkt siden 1982. Vores ekspertise og erfaring dækker alle transportformer. Vi tilbyder lastbilstransporter, containertransport, luftfragt, ekspres og kurertransporter. Vi er repræsenteret med samarbejdspartnere flere forskellige steder i Holland.

Brug os som sparringsparnter ved Deres næste forsendelse!

Copenhagen office

Rikke Bertelsen
Tel.: +45 2988 1527
Mob.: +45 2988 1527
rbe@jumbotransport.dk

Aarhus office

Aleksander Brandt
Tel.: +45 7572 6936
Mob.: +45 4033 4430
abr@jumbotransport.dk

Copenhagen office

Kenneth Petersen
Tel.: +45 3686 8836
Mob.: +45 2530 3836
kpe@jumbotransport.dk