+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk

NYHEDER

MAUT

MAUT

Kære Kunder,

Som tidligere meddelt, har den tyske regering annonceret en forhøjelse af MAUT-afgifterne pr. 1. december. I lyset af denne udvikling og for at opretholde vores engagement i at levere services af høj kvalitet, vil vi foretage ændringer i vores MAUTstruktur. Disse ændringer vil være gældende fra 15. december.

Vi forstår, at ændringer i priser kan give anledning til spørgsmål. Derfor opfordrer vi jer til at tage kontakt til jeres daglige kontaktperson, hvis I ønsker yderligere information eller har specifikke forespørgsler. Vores team står klar til at assistere.

 

Vi sætter stor pris på jeres forretningsforbindelse og takker for jeres forståelse

MAUT

MAUT

Den store MAUT stigning i Tyskland er netop vedtaget, og træder i kraft 1 december 2023.

Derudover træder 1. del af det såkaldte EU-ETS tillæg (EU’s emissionshandelssystem) i kraft pr. 1. januar 2024

Der er indtil videre ikke klarhed over hvad det vil betyde for prissætning på vore trafikker

Så snart der er klarhed over betydningen, vil det blive uploadet her.

Prisregulering – Indenrigs

Prisregulering – Indenrigs

I forlængelse af den netop indgåede aftale med arbejdsmarkedets parter på transportområdet, regulerer vi vores priser på indenrigs transporter fra 1. april 2023 med 6,34%, svarende til den timelønsregulering med tillæg af frit valgs ordning der er lavet på transportområdet.

Den generelle inflation i løbet af 2022 og disse øgninger af timelønnen, gør at vi ser os nødsaget til at regulere vores indenrigspriser pr. 1. april med 6,34%.

Alle andre priser, hvor distribution eller afhentning er en del af ydelsen, reguleres individuelt iflg. nærmere aftale.

Færgernes bunker tillæg stiger

Færgernes bunker tillæg stiger

Færgernes bunker tillæg stiger (for transporter til Finland er olietillægget bare på færgedele 53,55%)

Administrativt vil vi bibeholde et olietillæg for alle trafikker og inkluderer derfor Færge Bunkeren i vort tillæg

Derfor ændrer vi pr. 1. januar 2023 måden hvorpå vi beregner olietillæget således at de afspejler de faktiske forhold

40 års jubilæum

40 års jubilæum

1. september er det 40 års siden Jumbo Transport blev grundlagt. Fra en spæd start i 1982 til 2022 hvor vi har kontorer i 3 lande og ca. 100 medarbejdere. Tak til kunder, leverandører, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere og ansatte for 40 gode år.

Energi tillæg 01-April-2022

Energi tillæg 01-April-2022

Energi og opvarmning er en stor del af de driftsomkostninger der er indregnet i vores lagerleje.

På grund af energiprisernes himmelflugt, er vi derfor nødsaget til at afregne vore lagerkunder et energitillæg på 10% af lagerlejen pr. 1.4.2022

Stigning på energipriser 8 Marts 2022

Stigning på energipriser 8 Marts 2022

Priserne på energi, herunder diesel fortsætter den enorme stigning dag for dag

Alene fra 1 marts, altså på 9 dage, er prisen på en liter diesel steget fra 10,95 til 13,35, eller en stigning på 2,40 kr. pr. liter svarende til en stigning på 22% !

Derfor er vi nødsaget til at:

 1. Ændre vort olietillæg 2 gange månedligt
 2. Indføre et olietillæg på de all-in priser der er afgivet
 3. Hæve olietillægget på vore indenrigstrafikker med øjeblikkelig virkning

Vi håber situationen snart normaliseres, og håber på Deres forståelse for ovennævnte som er helt ude af vores kontrol

Ruslands invasion af Ukraine 25 Februar 2022

Ruslands invasion af Ukraine 25 Februar 2022

Påvirker allerede nu transportbranchen og vores transportaktiviteter med Ukraine, Hviderusland, Rusland og Kazakhstan i transit via Rusland.
Vi har biler undervejs til forskellige destinationer i ovennævnte lande, som vi alle har kontrol over, men som vi dog forventer vil ankomme senere end planlagt.

læs mere her

Ukraine krisen 24 Februar 2022

Ukraine krisen 24 Februar 2022

Grundet den opståede krise i Ukraine, er der allerede nu store ændringer / stigninger i olieprisen, så vær opmærksom på at tillæg kan stige med kort varsel.

Mobility pakke

Mobility pakke

Vejpakken eller EU Mobility pakken, del 2, træder i kraft som meddelt af Færdselsstyrelsen den 25.
Januar 2022.

læs mere her

 

Nyhedsbrev Jan 2022

Administrationsgebyr

 

I den elektroniske tidsalder vi lever i, får vi stadig booking på telefon eller mail. Det medfører et stort tidspres på vore ansatte, og forøger mulighederne for fejl. Derfor ser vi os nødsaget til at indføre et administrationsgebyr fra 1. april 2022 for alle bookings, der ikke modtages elektronisk.

 

Vi tilbyder netop af samme grund, forskellige elektroniske muligheder for booking via EDI, Unifaun, Consignor, Cargoflux eller bookjumbo.dk

 

Vejpakke.

 

Herudover bliver der indført yderligere tiltag i EU’s vejpakke. Det forventes at sætte den i forvejen manglende kapacitet under pres. Der kan på den baggrund forventes prisreguleringer som følge heraf. Dog kender vi på nuværende tidspunkt ikke konsekvenserne, men vil opdatere yderligere i fremtiden, når det bliver relevant.

 

Genåbning og endnu mere mangel på kapacitet

 

Som alle andre glæder vi os over den snarlige genåbning af landet. Under genåbningen i 2021 opstod der et så voldsomt pres på distributionssystemet, at det i lange perioder var umuligt at løse de store transportopgaver.

 

I den nuværende situation, hvor der i forvejen er mangel på kapacitet, må vi frygte, at systemet igen bliver overbelastet, hvilket naturligt nok betyder at prisen på kapacitet stiger. Vi forbeholder os derfor ret til, med dags varsel at afregne et ”Genåbningstillæg” til dækning af vore udgifter. Samtidigt må vi suspendere de oplyste transittider indtil markedet igen har stabiliseret sig.

 

Tillæggets størrelse vil fremgå af vores hjemmeside, www.jumbotransport.dk

 

Ad Hoc arbejde

 

Vore timelønspriser for AD-hoc arbejde på lageret har ikke været reguleret i lang tid.

Stigende omkostninger gør, at vi pr. 1.2.2022 ændrer vor timepris til DKR 550,00 pr. time.

Italien indfører krav om coronapas for chauffører

Italien indfører krav om coronapas for chauffører

Den italienske regering indfører fredag den 15. oktober et krav om, at alle i den italienske arbejdsstyrke skal være vaccineret eller skal fremvise en negativ COVID-19 test, som er maksimum 48 timer gammel for at møde på job. Dette gælder både ansatte i den private og offentlige sektor.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem den italienske regering og fagforeningerne om konsekvenserne af dette tiltag.

Effekten af lovgivningen vil være, at læsning og losning ikke kan foretages, medmindre chaufføren kan fremvise gyldigt coronapas (vaccination) eller en negativ test, som er foretaget indenfor de seneste 48 timer.

Myndighederne har ligeledes varslet, at der vil blive foretaget kontrolbesøg hos virksomhederne for at tilsikre, at lovgivningen overholdes.

Vi kender ikke omfanget af dette tiltag endnu, men vi forventer, at det kan resultere i længere transittider og risiko for mangel på kapacitet.

Hos Jumbo Transport A/S følger vi naturligvis udviklingen, og vi er i tæt dialog med vores kollegaer i Italien. Vi vil holde dig orienteret, så snart vi ved mere om situationen.

Kapacitetstillæg

Kapacitetstillæg

De seneste måneders udvikling i den Europæiske infrastruktur, slår nu igennem med fuld kraft.

Ophobning af containere efter ”Ever Given” grundstødningen i Suez, sammenholdt med genåbningen i Europa, har gjort manglen på kapacitet uoverskuelig.

Samtidig er Cabotage reglerne lavet om i Danmark, hvilket har bevirket en efterspørgsel på danske biler til indenrigstransporter, som bare ikke kan dækkes af den eksisterende bilpark.

Vi har set situationen an i et par måneder og købt os til ekstra kapacitet men vi kan ikke længere dække de ekstra omkostninger der er forbundet hermed.

Det er meget forskelligt hvordan udviklingen er på de enkelte markeder. Det hårdest ramte marked er full load markedet fra Vest til Øst Danmark. Her er priserne i nogle tilfælde 75% højere end for 2 måneder siden.

Vi frygter at vi kun har set toppen af isbjerget. I forbindelse med yderligere genoplukning i Europa forventer vi at kapacitetsproblemerne forsætter og måske endda forværres.

Vi ser os derfor nødsaget til at indføre et midlertidigt Kapacitetstillæg afhængig af trafik område

Kapacitetstillægget vil træde i kraft den 15. juni 2021 og vil blive reguleret på månedsbasis indtil situationen normaliserer sig.

Coronavirus, COVID-19

Coronavirus, COVID-19

Forholdsregler vedr. Coronavirus

I et forsøg på at undgå spredningen har vi indført følgende regler

 • Ingen chauffører har adgang til lageret
 • Lagerpersonalet arbejder på 2 holds skift hver anden dag
 • Kontoret er delt op i 3 Zoner der ikke har nogen fysisk kontakt
 • Kontorpersonalet er også delt op i 2 hold og arbejder hver anden dag på kontoret og hver anden dag hjemmefra
 • Ingen adgang til kontorerne for eksterne folk

Kontakt din normale kontaktperson, gerne på mobil. Se https://www.jumbotransport.dk/medarbejdere/ for detaljer

NB! Der vil kunne forekomme forsinkelser på vores indenrigstrafikker pga. Coronavirus

Endnu en elefantfod sat ned

Endnu en elefantfod sat ned

Jumbo Transport får egen distributionskapacitet i hele landet.

Knapt et halvt år efter åbningen af en stor terminal i Aarhus er Jumbo Transport igen på tæerne. Denne gang i Haderslev, hvor Jumbo har overtaget en 2000 m2 moderne døgnåben terminal, samt lastbiler og trailere og sikret sig fagligt stærke lokale repræsentanter på kontoret, nemlig Anni og Anders Schondelmeier.

“Med etablering i Haderslev sikrer vi fuld kontrol med vores nationale distribution,” siger Rasmus Holbæk.

De tre terminaler i Brøndby, Århus og Haderslev, betyder, at indhentning og distribution i forhold til de grænseoverskridende transporter sker sammen med det øvrige gods. Gods til eller fra Portugal, USA, Nakskov eller Nykøbing Mors kommer på samme vogn på samme tidspunkt.

Se mere i vedlagte PDF:

Dansk PDF
English PDF
German PDF

Kontaktpersoner:

Haderslev:

Anni Schondelmeier

Mobil: 20 99 04 27
Anders Schondelmeier

Mobil: 20 99 04 25

Brøndby:
Patrick Wistisen


Mobil: 31 34 50 58
Rasmus Holbæk

Mobil: 24 65 79 98

Århus:
Jonas Lauritsen

Mobil: 61 44 20 28
Thomas Just

Mobil: 25 58 45 75

BREXIT NYHEDSBREV

BREXIT NYHEDSBREV

BREXIT NYHEDSBREV

Efter gårsdagens afstemning i det Britiske Underhus, er der som det ser ud, ingen tvivl om, at Brexit bliver gennemført. Vi må så alle vente og se, hvorledes det bliver gennemført.
Da der fra d. 30. marts vil være rigtig mange lavpraktiske foranstaltninger, som ikke er på plads, vil vi med dette Nyhedsbrev forsøge at hjælpe alle på vej, med det vi KAN gøre noget ved / forberede os på.

De 2 hovedpunkter i cirkulæret er:

• Alle prisaftaler Jumbo Transport A/S har indgået med vores kunder om afhentninger og leveringer til og fra Storbritannien er kun gældende til den 29. marts 2019.
Dette gøres, da vi ikke kan garantere de sædvanlige priser, service og leveringstider, bla. pga. toldbehandling ved grænseovergangene og andre uforudsete forsinkelser i forbindelse med BREXIT.
• Alle virksomheder der fortsat har samhandel med Storbritannien efter 29. marts 2019, skal sørge for at blive både importørregistret og eksportørregistreret.

Se detaljer i vedlagte cirkulære.

PDF

 

Pris Regulering 01.02.2019

Pris Regulering 01.02.2019

De senest års opsving har medført en stigende mængde gods og trafik på vejene.
Dette giver udfordringer med at finde kapacitet til at flytte godset og trængsel på vejene betyder at det tager længere tid at komme frem, især de større byer er hårdt ramt af trængsel.

Som markedet ser ud nu er prognosen at udviklingen vil forsætte, Jumbo Transport er derfor nødsaget til at indfører et tillæg for at kunne dække disse omkostninger.
Dette skal sikre at Jumbo Transport forsat kan tilbyde den service og kvalitet som vores kunder fortjener.

Såfremt du har spørgsmål kontakt Patrick Wistisen på +45 3686 8835

Video af vores nye lager!

Video af vores nye lager!

Uge 3, 2019 video

Så er alt på plads, alle maskiner kører, alle lokationer er oprettet og det fungerer fantastisk det hele.

Fotografen har været forbi og lavet en lille video af det.

Den viser de muligheder vi har på den ny terminal som en helt gennemført 3PL operatør

Containertømning
Distribution dag til dag i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien Opbevaring med scan ind og scan ud fra lokationer Scanning af alle varer EDI overførsel til pluk, f.eks. Webshop Video overvågning af alle indendørs og udendørs arealer

Mulighederne er ubegrænsede, så ring til Afdelingschef Thomas Just på +45 25584575 og hør mere om hvad vi kan tilbyde din virksomhed

Forhøjelse af tysk vejafgift

Forhøjelse af tysk vejafgift

Forhøjelse af tysk vejafgift (Maut) pr 01.01.2019.

Forbundsregeringen i Berlin har besluttet at forhøje lastbilafgiften »Maut« ved årsskiftet.

Klik her for at se det fulde cirkulære:
PDF

Terminalen i Århus!

Terminalen i Århus!

Uge 49

Nu er der kun en uge til vi skal flytte ind.

Tingene er ved at være færdige, reolerne er sat op og den “automatiske CALJAN containertømme maskine” er sat op og fungerer. Nu mangler vi kun en masse nye kunder som vi kan få lov til at lave logistik for på Rosbjergvej 48, Brabrand. Vi glæder os til at flytte ind og høre fra nye kunder hvordan vi kan hjælpe med en logistik løsning

Terminal i Århus

Terminal i Århus

Lidt yderligere fremskridt på vor nye terminal i Århus, fliser er lagt i jorden, og vores Logo er kommet på bygningen.

Ny terminal Århus

Ny terminal Århus

Et par billeder fra en flot solskinsmorgen i Årslev.

Tagisoleringen er i fuld gang, og der bliver lagt mursten på kontor bygningen.

 

MAUT og KAPACITETSTILLÆG

MAUT og KAPACITETSTILLÆG

Pr. 1. juli 2018, blev de tyske hovedveje også en del af MAUT strækningen i Tyskland. Før var der 15.000 km MAUT strækning i Tyskland, og dette er nu udvidet til 40.000 km. Således regulerer vi vores MAUT satser i overensstemmelse hermed pr. 1. september 2018

Mangel på lastbiler og chauffører har nu nået et omfang hvor vi ikke kan absorbere omkostninger mere. Derfor indfører vi pr. 1 september et kapacitetstillæg.

Ny terminal i Århus – August 2018

Ny terminal i Århus – August 2018

Terminal byggeriet igang

 

Byggeriet af vor nye terminal i Århus er nu i fuld gang.

Jordarbejdet er færdigt for længst, og terminal 2 er færdig for så vidt angår konstruktion og tag.

Terminal 1 bliver rejst i denne uge, og kontorbygningen er rejst og taget lagt.

Vi regner stadig med indflytning omkring uge 50, 2018

Derfor, er der behov for lager i Århus med den bedste geografiske beliggenhed, så kontakt vores Århus kontor.

Thomas Just, +45 25 58 45 75, tjust@jumbotransport.dk

Jonas Lauritsen, +45 61 44 20 28, jla@jumbotransport.dk

Ny terminal i Århus

Ny terminal i Århus

Efter lang tids forberedelse, er vi nu endelig så langt at vi kan afsløre detaljerne omkring vores nye terminal og kontor i Århus.

Vi har købt en grund på Rosbjergvej (der hvor E45 krydser Herning Motorvejen) på 17.000 m2, og her går vi snart i gang med at opføre en 4.000 m2 lagerhal med 8,5 meters indvendig højde, sideporte og ramper.

Det hele skal stå klar til indflytning i uge 50, 2018

Det er meget mere lagerareal end vi har nu, så vi får både bedre plads til at betjene vores eksisterende kunder og god plads til at få nye kunder.

Derfor, er der behov for lager i Århus med den bedste geografiske beliggenhed, så kontakt vores Århus kontor.

Thomas Just, +45 25 58 45 75, tjust@jumbotransport.dk

Jonas Lauritsen, +45 61 44 20 28, jla@jumbotransport.dk

WEB Lager med overblik

WEB Lager med overblik

Vi har lyttet til vores kunder og udviklet et nyt ON-LINE lagersystem!

Via vort WEB-lager er det muligt at få et hurtigt overblik over:

 • Antal ordrer/pluk
 • Lagerbeholdning
 • Historik
 • Omsætningshastighed pr. artikel
 • Indgående ordrer
 • Udgående ordrer
 • Omsætningshastighed pr. artikel
 • Automatisk generering af lagerbeholdning pr. mail i Excel

Alt dette er nu tilgængeligt, 24/7 ON-LINE på www.jumbotransport.dk

Det bliver ikke mere overskueligt end det her!

Skal dit firma være det næste der bliver koblet op på vores system?

Ring for flere oplysninger til Martin Erichsen på telefon 36868829
eller send en mail til mer@jumbotransport.dk.

Ny web booking!

Ny web booking!

Jumbo Transport har fået en ny intuitiv webbooking. Dette medfører mange fordele, herunder forbedret track and trace, mulighed for at se priser på den aktuelle forsendelse, booking direkte til kurérselskaber osv. Derfor har mange af vores kunder fået mail herom.
Hvis der er spørgsmål til dette, er I meget velkomne til at kontakte jeres kontaktpersoner.

Jumbo eCMR

Jumbo eCMR

Som de første speditører i Danmark, har vi integreret eCMR i vores system.

Det betyder at fragtbreve og kvitteringer uploades direkte i vores system og er synlige for vores kunder med det samme.