+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk

Administrationsgebyr

 

I den elektroniske tidsalder vi lever i, får vi stadig booking på telefon eller mail. Det medfører et stort tidspres på vore ansatte, og forøger mulighederne for fejl. Derfor ser vi os nødsaget til at indføre et administrationsgebyr fra 1. april 2022 for alle bookings, der ikke modtages elektronisk.

 

Vi tilbyder netop af samme grund, forskellige elektroniske muligheder for booking via EDI, Unifaun, Consignor, Cargoflux eller bookjumbo.dk

 

Vejpakke.

 

Herudover bliver der indført yderligere tiltag i EU’s vejpakke. Det forventes at sætte den i forvejen manglende kapacitet under pres. Der kan på den baggrund forventes prisreguleringer som følge heraf. Dog kender vi på nuværende tidspunkt ikke konsekvenserne, men vil opdatere yderligere i fremtiden, når det bliver relevant.

 

Genåbning og endnu mere mangel på kapacitet

 

Som alle andre glæder vi os over den snarlige genåbning af landet. Under genåbningen i 2021 opstod der et så voldsomt pres på distributionssystemet, at det i lange perioder var umuligt at løse de store transportopgaver.

 

I den nuværende situation, hvor der i forvejen er mangel på kapacitet, må vi frygte, at systemet igen bliver overbelastet, hvilket naturligt nok betyder at prisen på kapacitet stiger. Vi forbeholder os derfor ret til, med dags varsel at afregne et ”Genåbningstillæg” til dækning af vore udgifter. Samtidigt må vi suspendere de oplyste transittider indtil markedet igen har stabiliseret sig.

 

Tillæggets størrelse vil fremgå af vores hjemmeside, www.jumbotransport.dk

 

Ad Hoc arbejde

 

Vore timelønspriser for AD-hoc arbejde på lageret har ikke været reguleret i lang tid.

Stigende omkostninger gør, at vi pr. 1.2.2022 ændrer vor timepris til DKR 550,00 pr. time.