Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

I forlængelse af vores advisering om stigning af energipriser i forbindelse med Ruslands invadering af Ukraine, ser vi os nødsaget til, at indføre et olietillæg på allerede gældende aftaler, hvor dette tillæg er indeholdt.

Dette vil blive reguleret i lighed med det normale olietillæg.