Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English

Østrig

  • Facts
Hovedstad:

Større byer:
Graz:
Linz:
Areal:
Indbyggertal:
Valuta:
Dansk eksport til Østrig(2015):
Dansk import fra Østrig(2015):
Wien
1.600.000 indbyggere

237.000 indbyggere
205.000 indbyggere
83.872km2
9 millioner
EUR
3,8 milliarder DKK
5,3 milliarder DKK
  • Jumbo’s Østrig
Transporter til og fra Østrig har altid haft stor betydning for os. Både som direkte import og eksport og som transitlandet til Central- og Østeuropa. Vores ekspertise og erfaring dækker alle transportformer. Vi tilbyder lastbilstransporter, luftfragt, ekspres og kurertransporter.
Brug os som sparringspartner ved Deres næste forsendelse !

Copenhagen office

Claus Olesen
Tel.: +45 3686 8862
Mob.: +45 2673 8862
col@jumbotransport.dk

Aarhus office

Aleksander Brandt
Tel.: +45 7572 6936
Mob.: +45 4033 4430
abr@jumbotransport.dk