+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk

De senest års opsving har medført en stigende mængde gods og trafik på vejene.
Dette giver udfordringer med at finde kapacitet til at flytte godset og trængsel på vejene betyder at det tager længere tid at komme frem, især de større byer er hårdt ramt af trængsel.

Som markedet ser ud nu er prognosen at udviklingen vil forsætte, Jumbo Transport er derfor nødsaget til at indfører et tillæg for at kunne dække disse omkostninger.
Dette skal sikre at Jumbo Transport forsat kan tilbyde den service og kvalitet som vores kunder fortjener.

Såfremt du har spørgsmål kontakt Patrick Wistisen på +45 3686 8835