+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk

I forlængelse af den netop indgåede aftale med arbejdsmarkedets parter på transportområdet, regulerer vi vores priser på indenrigs transporter fra 1. april 2023 med 6,34%, svarende til den timelønsregulering med tillæg af frit valgs ordning der er lavet på transportområdet.

Den generelle inflation i løbet af 2022 og disse øgninger af timelønnen, gør at vi ser os nødsaget til at regulere vores indenrigspriser pr. 1. april med 6,34%.

Alle andre priser, hvor distribution eller afhentning er en del af ydelsen, reguleres individuelt iflg. nærmere aftale.