Jumbo Transport Jumbo Transport Eastern Europe ApS, DK-2605 Brøndby, Denmark

  • Dansk
  • English

Schweiz

  • Facts
Hovedstad:

Større byer:
Zürich:
Geneve:
Lausanne:
Areal:
Indbyggertal:
Valuta:
Dansk eksport til Schweiz(2015):
Dansk import fra Schweiz(2015):
Bern
122.000 indbyggere

342.000 indbyggere
184.000 indbyggere
117.000 indbyggere
41.284km2
8 millioner
CHF
5,3 milliarder DKK
4,4 milliarder DKK
  • Jumbo’s Schweiz
Transporter til og fra Schweiz er en vigtig del af Jumbo Transport. Vores ekspertise og erfaring dækker alle transportformer. Vi tilbyder lastbilstransporter, containertransport, luftfragt, ekspres og kurertransporter. Vi er repræsenteret med samarbejdspartnere i Basel og Zürich.
Brug os som sparringspartner ved Deres næste forsendelse !

Copenhagen office

Claus Olesen
Tel.: +45 3686 8862
Mob.: +45 2673 8862
col@jumbotransport.dk

Aarhus office

Aleksander Brandt
Tel.: +45 7572 6936
Mob.: +45 4033 4430
abr@jumbotransport.dk