+45 36 86 88 00 info@jumbotransport.dk

Tjekkiet – Vejskat

De tjekkiske myndigheder har med virkning fra den 1. januar 2011 gennemført en forhøjelse på 25%, af den per 01.01.2007 indførte MAUT afgift.

Dette omhandlende hele det tjekkiske vejnet. Herved forøges vejskats afgifterne ikke kun i relation til nationale transporter, men også for transittransporter gennem Tjekkiet og bl.a. i relation Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Ukraine mfl.
Alle lastbiler med en tilladt totalvægt på 12,0 tons og derover skal betale en differentieret kilometerafgift ved kørsel på de forskellige kategorier af vejnet, uanset om bilen er tom eller belæsset.
Vejskatten gradueres endvidere efter lastbilens miljønorm (Euronorm) og akselantal.

Med virkning fra den 01.01.2011 ser vi os nødsaget til, at videre belaste denne vejskats stigning, som vi ingen indflydelse har på.

For eventuel yderligere information, venligst kontakt Deres kontaktperson ved Jumbo Transport.